Saturday, April 4, 2009

Iron Chef - Beeeeeeeeer

He meant to say Teeeeeeeeeeeaaaaaaaaaa................

1 comment:

Chef E said...

That is too hysterical Karen!!! I watched it three times just laughing...your right he should have said 'Teeeeeeeeeeee'...

Oh if you use the sugar, make sure it is raw...more dense...